• 100% természetes összetevők, 0% hormon

ÁSZF és Adatvédelem

Általános Szerződési Feltételek

I.
Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló (fogyasztó) a www.bee-well.hu címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a Webáruházunk által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

II.
Információbiztonság

Adatvédelmi szabályok

Jelen adatvédelmi feltételek tartalmazzák a www.bee-well.hu weboldalon megadott és annak használatával összefüggésben kezelt adatok védelmének biztosítását szabályozó kiegészítő információkat.

1. Az adatkezelő adatai

Az adatkezelő a Tessa Live s.r.o. társaság.

Tessa Live s.r.o.
Orechový rad 7
945 01 Komárno
Szlovákia

Cégazonosító: 45 995 958,
EU-s adószám: SK2023182997

2. Milyen adatokat gyűjtünk, milyen célra és mennyi ideig tároljuk azokat?

Az adatkezelés az Európai Parlament és a Tanács hatályos 2016/679 általános adatvédelmi rendeletének („GDPR”) és a GDPR-t módosító ill. kiegészítő egyéb hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően történik.
A személyes adatok gyűjtése és feldolgozása csak a feltétlenül szükséges hatókörrel történik. A személyes adatok köre és típusa mindig attól a jogviszonytól függ, amelynek céljaira a feldolgozás történik.
A Tessa Live s. r. o. adatkezelő információs rendszerében feldolgozott adatok:
• Azonosító adatok (családi és utónév)
• Elérhetőségek (számlázási cím, szállítási cím, e-mail, telefonszám)

A fenti személyes adatok ebből a célból, az alábbi jogalapok valamelyike alapján vagy marketing célokra kerülnek feldolgozásra:

• az adatkezeléshez történő hozzájárulás
• szerződés teljesítése
• szakmai rendezvényekről, folyóiratokról, könyvekről, termékekről, szolgáltatásokról, akciókról és az üzleti partnereink akcióiról szóló értékesítési és marketing üzenetek elektronikus kommunikáció útján történő küldése az elektronikus kommunikációról szóló 351/2011 számú többször módosított törvénynek megfelelően, direkt marketing céllal.

Az Ön személyes adatai feldolgozásának időtartama a kezelés jogalapjától függ. Meghatározásának alapja lehet jogszabály, az Önnel kötött szerződésünk vagy a nekünk adott hozzájárulása.

A nem kifejezetten egy konkrét vásárlói csoportoknak szánt (nem alkalmazunk profilozást) üzleti ill. marketing ajánlatok (newsletter) küldése esetén a személyes adatok kezelésének időtartama három év.

3. Milyen harmadik feleknek adunk át személyes adatokat?

A Tessa Live s.r.o. társaság mindenekelőtt saját céljaira dolgozza fel az Ön személyes adatait.

A rendelés kézbesítése ill. a szerződés teljesítése céljából elengedhetetlen hatókörben személyes adatokat adunk át üzleti partnereinknek:
• a számunkra az áruszállítást szerződésszerűen biztosító társaságok, konkrétan a GLS Slovakia, részére

4. Newsletter

Amennyiben igényelték a newsletter szolgáltatásunkat, miáltal hozzájárulásukat adták értékesítési ajánlatok megküldéséhez, a megadott személyes adatokat (név és emailcím) kizárólag az áruinkról, akcióinkról, versenyeinkről és a kínálatunkban szereplő újdonságokról szóló elektronikus newsletter megküldésére használjuk fel.

A newletter szolgáltatás iránti igényét bármikor visszavonhatja, mégpedig a valamennyi email alsó részében elhelyezett hivatkozás segítségével, esetleg ezt közvetlenül is kérheti az info@bee-well.hu email elérhetőségünkön.

5. Sütik

Mi az a süti?
A sütik egyedülálló azonosítóval ellátott, kisméretű szöveges állományok, amelyek a konkrét weboldal használatának esetén történő azonosítás céljából kerülnek elhelyezésre a számítógépén vagy mobil eszközén. Csak az Ön látogatásának ideje alatt ill. csak a bizonyos szolgáltatásokkal/tartalmakkal történő interakcióinak a figyelésére használhatók fel.

Hogyan használjuk a sütiket?
A látogatói viselkedésről szóló adatgyűjtést a látogató indítja el a weboldal alsó részén látható, „Weboldalunk sütiket használ, amelyek segítségével tudjuk Önnek biztosítani a lehető legjobb vásárlási élményt. Ha ehhez hozzájárul, kérem, kattintson a „Hozzájárulok”-ra.” szövegű figyelmeztetésre adott „Hozzájárulok” válaszlehetőség kiválasztása útján.

Az összegyűjtött sütiket a:
• Google Analytics szolgáltatás segítségével dolgozzuk fel, melyet a
Google Inc., székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA társaság működtet az alábbi címen elérhető adatvédelmi irányelveknek megfelelően https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

III. A megrendelés feldolgozásának és az adásvételi szerződés megkötésének menete.
A vásárló kiválasztja az árut, kitölti a szükséges adatokat és elküldi a megrendelést. A webáruház automatikusan nyilvántartásba veszi és visszaigazolja a megrendelést, ami által létrejön az adásvételi szerződés. A vásárló a megrendelés elküldésével elfogadja az eladó szerződési feltételeit. Az eladó az árut a vásárlónak a GLS General Logistics System Slovakia s.r.o. közreműködésével küldi meg.

IV. Áruszállítás és a fizetési feltételek
Az eladó legkésőbb 72 órával a megrendelés elfogadása után megkezdi az áru kiszállítását és a GLS General Logistics System Slovakia s.r.o. közreműködésével megküldi a vásárlónak. A futárszolgálat körülbelül 1 munkanap alatt kézbesíti az árut. A megőrzés ideje 10 nap. A megrendelés elfogadásának dátuma az a dátum, amikor e-mail formájában vagy telefonon keresztül visszaigazoljuk az Ön megrendelését. A Méhpempő weboldalról történő megrendeléssel minden ügyfél elfogadja a szerződési feltételeket és megismertetésre került a megrendelés menetével. A megrendelés csak abban az esetben kerülhet elfogadásra, ha a vásárló a megrendeléskor minden szükséges adatot kitöltött. A rosszul kitöltött megrendelésből keletkező esetleges károkért az eladó nem vállal felelősséget. Reklamáció csak bizonyítottan sérült termék esetén kerül elfogadásra. A vásárló köteles ellenőrizni a kiszállított árut közvetlenül az áru kézbesítésekor és aláírásával igazolja, hogy az áru rendben van. Azon hiányosságokért, amelyekre a vásárló az áru átvételekor nem hívja fel a figyelmet, nem vállalunk felelősséget.

Minőségbiztosítás

A cégünk által árult és forgalmazott termékekre 100% minőségi garancia vonatkozik.
Az általunk kínált termékek megfelelnek az előírt szabványoknak és minden a csomagoláson felsorolt összetevőt valóban tartalmaznak. A termékek gyártására és feldolgozására a HACCP szabványok vonatkoznak. Abban az esetben, ha a vásárló észleli, hogy a kiszállított termék minősége nem felel meg az árának, pénzvisszatérítést vállalunk.
Reklamáció esetén lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatunkkal.

Felelősség a hibákért

Az eladó semmilyen esetben sem vállal felelősséget (az alább felsorolt hibákért):
Az internet hálózat bármilyen meghibásodásáért, amely meggátolja a weboldal működését és a rajta keresztül történő megrendelés folyamatát.
– A vásárlás közben ill. az eladó és a vevő közötti kommunikációban történt bármilyen meghibásodásért.
– Az eladó nem vállal felelősséget sem elektronikus, sem írásos formában történő adatátvitelben előfordult adatvesztésért.
– Semmilyen szoftvermeghibásodásért
– Különböző program- és műszaki hibák következményeiért
– Az eladó nem vállal felelősséget a rossz internet-kapcsolat és az oldalunk elérhetetlensége által okozott károkért
– A vásárló felelős a saját számítógépén található információk biztonságáért.
– Csakis a vevő felelős a csatlakozásért és a weboldalon történt vásárlásért.
– Az eladó nem felelős a befolyásán kívül eső okokból következő eseményekért.
– Az eladónak joga van megváltoztatni a termékek árát és a szállítás dátumát; a változtatás a weboldalon megjelentetett változtatás dátumától jogerős.
– Az eladónak joga van feljelentést tenni a csalást megkísérlő személyek ellen.
– Az eladó nem felelős semmilyen, harmadik személy által a vevő kárára végrehajtott csalásért.
– A szerződési feltételek bárminemű megsértése esetén az eladónak jogában áll törölni a vevő regisztrációját és vásárlását, ami ellen a vevő nem jogosult fellebbezni.
– Ha a vevő nem veszi át a küldeményt
– Abban az esetben, ha a vevő nem veszi át a (megrendelés szerinti) küldeményt, fenntartjuk a jogot a keletkezett kár megtérítésére irányuló jogos igénnyel fellépni. Abban az esetben, ha a vevő az első kézbesítésnél nem veszi át az árut, majd igényli az áru ismételt kézbesítését, köteles megtéríteni az első kézbesítés költségét és az ismételt kézbesítés költségét is.

V. Az árak
Az webáruházban feltüntetett valamennyi ár végleges és tartalmazza a hozzáadottérték-adót [ÁFA] is. A végösszeg felett az eladó csak a postaköltséget számlázza. Az eladónak joga van saját belátása szerint változtatni az árakat, de nincs joga megváltoztatni az áru árát a megrendelés elküldése után. Az akciós árak csak a megszabott ideig érvényesek.

VI. A szerződéstől való elállás
A vevő jogosult a szerződéstől elállni az áru átvételét követő 14 napon belül abban az esetben, ha az árut nem személyesen rendelte meg, és azt számára tetszőleges fuvarozó kézbesítette. Abban az esetben, ha a fogyasztó él a szerződéstől való elállás jogával a megadott határidőben, tudomásul veszi, hogy a szállító jogosult a szerződéstől való elállással járó bizonyítottan felmerült költségek megtérítését kérni. Ha a vevő a szerződéstől való elállás mellett dönt a megadott határidőben, a következő feltételek teljesítése szükséges:
a) Levelet küldeni (legjobb e-mailben az info@bee-well.hu címre) a következő szöveggel: „Egyoldalúan el kívánok állni az ÉÉÉÉ.HH.NN. (a számla száma) szerződéstől, és kérem az áruért megfizetett összeg visszautalását a következő bankszámlaszámra: ……………………….. Dátum és aláírás
b) Az árut kézbesíteni az eladó címére, csatolva a fenti levél másolatát.
c) Az eladónak visszaküldött árunak az eredeti és sértetlen, felbontatlan csomagolásban kell lennie, nem lehet használt, sértetlennek és teljesnek kell lennie, csatolva a fizetésről szóló bizonylatot.
Ne küldje vissza az árut utánvéttel, mert nem lesz átvéve.
Az áru visszaküldésének határideje akkor lesz betartottnak elismerve, ha az árut legkésőbb a határidő utolsó napján feladták szállításra. Az árunak a mi üzemünkbe történő visszaszállításának költségeit az ügyfél viseli.
d) Ha az áru visszavételének minden fenti feltétele teljesült, akkor az áruért kifizetett pénzt banki átutalással visszaküldjük Önnek, mégpedig legkésőbb az áru kézhezvétele után 14 napon belül. Készpénzben vagy csekken pénzeket nem küldünk.
e) Abban az esetben, ha valamelyik fenti feltétel nem teljesült, akkor a szerződéstől való elállást nem fogadjuk el, és az árut a vásárló költségére visszaküldjük. Az eladó jogosult a vevőnek felszámítani az esetleg keletkezett pluszköltségeket.

VII. Reklamáció
A vevő az általunk szállított áruval szemben kifogással élhet e-mailben, a kapcsolatok részben közölt címeken. Meg kell neveznie a reklamáció okait és kézbesíteni nekünk a kifogással érintett árut. Az eladó vállalja, hogy jogos reklamáció esetén 30 napon belül a reklamációt rendezi, és saját költségén a vásárlónak ugyanolyan, sértetlen árut küld meg. A sérült árut vissza kell juttatni az eladónak, a postaköltséget a vevő állja. Bízunk benne, hogy az általunk forgalmazott áru nem ad okot a reklamációra.
Az áru sérülése szállítás közben.
A vevő a kézbesítéskor köteles ellenőrizni az árut. Az áru egyértelműen a szállítás közben történt károsodása esetén joga van az árut visszaküldeni. A vevő a szállítóval közösen reklamációt ír, az árut nem veszi át. A vevő erről minket haladéktalanul tájékoztat. Az áru visszakerül hozzánk és mi saját költségen küldünk a vevőnek új árut.

VIII. Záró rendelkezések
A jelen szerződési feltételekben nem szereplő kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A Vevő a megrendelés elküldésével elfogadja ezeket a szerződési feltételeket, amelyek betartására a megrendelés visszaigazolásával az Eladó is kötelezte magát. Ezek a Szerződési Feltételek 2016.2.1-től vannak érvényben egészen az új ÁSZF kiadásáig. Az Eladó fenntartja magának az ÁSZF előzetes figyelmeztetés nélkül történő módosításának jogát.

További általános feltételek
A weboldal használata mindenki számára ingyenes.
A regisztráció az oldalra önkéntes és ingyenes.
Komárno [Komárom], 2018. október 1. napján

Bankkártyás fizetés biztonságos felületen: Online bankkártyás fizetés a OTP BANK ZRT – OTP Simple fizetési felületén.

A Felhasználó/Vevő tudomásul veszi, hogy a(z) Tessa Live s.r.o. (A Szolgáltató székhelye: Ul. Rolnickej školy 1500/1 945 01 Komárno, Szlovákia) adatkezelő által a(z) bee-well.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

Számlázáshoz szükséges adatok: Vezetéknév; Keresztnév; Irányítószám; Város; Utca, házszám; Telefonszám; E-mail cím

Szállításhoz szükséges adatok: Vezetéknév; Keresztnév; Irányítószám; Város; Utca, házszám

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

    Kérem, bizonyítsa, hogy nem robot. Válassza ki a házat.

    Send this to a friend