• 100% természetes összetevők, 0% hormon

LABORATÓRNE VÝSLEDKY BEE WELL

Vedecké hodnotenie lyofilizácie

Potvrdenie účinnosti kapsúl Bee Fertile

Čo je lyofilizácia?

Ohľadom lyofilizácie (sušenie mrazením) panuje u verejnosti množstvo mylných predstáv. Jedná sa o špičkový (a zároveň šetrný) technologický proces dehydratácie, ktorý sa využíva aj v biotechnológii ako forma konzervácie. Včeliu materskú kašičku (alebo napr. ovocie) určenú na sušenie najprv zmrazia, následne sa vytvorí vákuum (zníži sa tlak), a týmto spôsobom sa vytrhávajú molekuly vody z ľadového kryštálu.

Voda sa takto z tuhého skupenstva (ľad) priamo mení na paru (plynné skupenstvo) bez prechodu cez kvapalnú fázu.

Sušenie mrazením pozostáva z troch fáz. Z mrazenia a následne dvojkrokového sušenia:

 • Mrazenie: vzorku určenú na sušenie zmrazia na elektrickej mraziacej doske pomocou kvapalného dusíka alebo postreku oxidom uhličitým.
 • Sublimácia: molekuly vody sú dovtedy „vytrhávané“ z kryštalickej mriežky, kým sa vo vzorkách nachádza ľad. Medzitým sa do systému vháňa teplo, aby sa vykompenzovalo zníženie teploty vznikajúce odlučovaním vodných molekúl.
 • Ďalšie ohrievanie: Zbytok vody sa odparí ohrievaním, následne sa vzorka stabilizuje prostredníctvom príslušných prísad.

Podrobnejšie informácie získate na wikipédii.

Výhody oproti klasickým typom sušenia

 • Hodnotné zložky nie sú poškodené a vitamíny sa nerozložia,
 • Chute a aróma zostávajú nezmenené,
 • Účinné látky včelej materskej kašičky sa v plnej miere uchovajú (viď laboratórne výsledky).
 • Výsledkom procesu je produkt s 1 – 4% mierou vlhkosti, preto je možné takto upravené produkty uchovávať dlhodobo, až niekoľko rokov

Mylné predpoklady a mýty ohľadom lyofilizácie nás viedli k publikovaniu laboratórnych výsledkov externej firmy, ktorá naše výrobky testovala.

Predstavenie medzinárodného potravinárskeho laboratória Eurofin Bell / Novamann

Významný podiel laboratórnych testov vykonala novozámocká pobočka medzinárodného potravinárskeho laboratória Eurofin Bell/Novamann. Eurofin Bell/Novamann disponuje viac než 800 laboratóriami v 47 štátoch sveta, a je jednou z popredných globálnych organizácií v oblasti testovania doplnkov stravy, potravín a liečiv. Vďaka najmodernejším technológiám sú schopní vykonať viac než 200 tisíc rozličných testov, ktoré merajú kvalitu zloženia a mieru pozitívnych účinkov na ľudský organizmus.

Pre Eurofin Bell/Novamannt sme sa rozhodli kvôli ich vysokokvalitným službám a medzinárodnému uznaniu a dôveryhodnosti. Nespôsobili nám sklamanie, testy, o ktoré sme žiadali, prebehli rýchlo a precízne, aby sme aj v Maďarsku mohli zbúrať mýty a mylné predstavy, ktoré v zahraničí už nie sú charakteristické. Súhrn výsledkov si môžete pozrieť tu, pripojili sme aj pôvodné laboratórne výsledky, ktoré si viete prezrieť kliknutím na link.

Vajon tényleg elveszti a hatóanyag tartalmát a méhpempő vagy 3x koncentráltabb lesz?

Aký je rozdiel medzi klasickou a lyofilizovanou včelou materskou kašičkou?

Popri včelej materskej kašičke sa vypracovala porovnávacia tabuľka najdôležitejších účinných látok, čo je čiastočným výpisom pôvodných laboratórnych výsledkov. Správu spoločnosti Eurofins Bell / Novamann si môžete prezrieť kliknutím na link. Testovanie prebehlo pôvodne z dôvodu, aby sme sa presvedčili, že lyofilizovaná včelia materská kašička neobsahuje škodlivé látky, a iba mimochodom sa dokázalo, že z účinných látok obsahuje presne trojnásobné množstvo.

Klasická včelia materská kašička (1 gram)
Laboratórne výsledky klasickej včelej materskej kašičky pred lyofilizáciou.
 • Vápnik 134 mg
 • Kálium 2610 mg
 • Horčík 282 mg
 • Vitamín B6 (/100g) 0.269 mg
 • Vitamín C (/100g) 0.5 mg
 • Vitamín B1 (/100g) 0.105 mg
 • Vitamín B12 (/100g) 0.009 mg
Laboratórne výsledky
Lyofilizovaná včelia materská kašička (1 gram)
Laboratórne výsledky Bee Fertile po lyofilizácii.
 • Vápnik 380 mg
 • Kálium 8680 mg
 • Horčík 963 mg
 • Vitamín B6 (/100g) 0.315 mg
 • Vitamín C (/100g) 0.516 mg
 • Vitamín B1 (/100g) 1.99 mg
 • Vitamín B12 (/100g) 0.01 mg
Laboratórne výsledky

  Ak ste človek, vyberte obrázok Srdce.

  Send this to a friend